Bank Millennium - Pożyczka Gotówkowa
Szczegóły oferty:
Sprawdź ofertę >>
Kredyt gotówkowy, kwota: 10 000 PLN, okres: 12 miesięcy
Wysokość raty
913.09 PLN
Oprocentowanie nominalne
6.87 %
Oprocentowanie rzeczywiste
18.65 %
Prowizja
2.00 %
Prowizja od 2%

Wysokość prowizji zależy od ustalonego przez Bank Millennium profilu kredytowego Pożyczkobiorcy i jest każdorazowo wyższa o 4 punkty procentowe, gdy Klient nie zawrze umowy ubezpieczenia o zakresie i na zasadach ochrony wynikających z Warunków Ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka lub nie wskaże Banku jako uprawnionego z tej umowy.

Opłata administracyjna
0.00 %
Ubezpieczenie kredytu
0.300 %
Ubezpieczenie opcjonalne: 0,3%
Opłata za wcześniejszą spłatę
0.00 %
W przypadku kredytu do 255 550 PLN brak opłat za wcześniejszą spłatę
(ustawa o kredycie konsumenckim)